من و پروفسور يحيی رحمت سميعی ... در کنفرانس IASTED .

دکتر رحمت سميعی رييس دپارتمان برق و کامپيوتر UCLA (University of California at Los Angeles)

fellow  ی IEEE و رييس گروه Antenna and propagation در IEEE‌. و مسئول قسمت آنتن سفينه ی فرستاده شده به مريخ . عضو شورای شهر لوس آنجلس . دارای ۶۰۰ مقاله و فارغ التحصيل دانشکده فنی دانشگاه تهران

http://www.ee.ucla.edu/faculty/bios/yrs.htm

/ 0 نظر / 12 بازدید