کنکور کنکور کنکور کنکووووووووووووووووووووووووووووووووور

 و باز هم کنکور

/ 3 نظر / 8 بازدید
خودم

اين همه زحمت می کشی که تازه به درد ما دچار بشی ... راستی اگه من زياده روی می کنم از هر جهتی خوشحلم می شم بهم تذکر بدی ... نمی خوام ناراحتت کرده باشم وو اخلاقمو که ديگه خودت می دونی

marzieh

کنکورم رو که دادم هنوز به آدمها به چشم درصد نگاه می کردم...حق داری زحمت بکشی...ولی مواظب بعدشم باش که چشمهات به کتاب عادت نکرده باشند و.....ما هم مخلصيم...ايشالا يه شب بياد بعد کنکور بشينی سهيل محمودی گوش بدی....يگه نه حرف نايکوئيست باشه نه حرف فيد بک!

marzieh

حکايت مجنون و ناقه رو شنيدی...بدترين وضعيت وقتيه که آدم هم مجنون باشه و هم ناقه.....خيلی دردناکه!می دونی اگه آدم فقط ناقه باشه از جدايي از فرزندش می سوزه و همين طور اگه مجنون باشه از جداييه از ليلی می سوزه..ولی اگه هر دو باشه درد می کشه!